Dagsorden ifølge vedtægter.

1 . Valg af dirigent
1.1 Valg af referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af forslag
5. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent
6. A. Valg af bestyrelse i henhold til § 5,
B. Valg af 2 suppleanter for 1 år
7. Eventuelt


Referat af generalforsamling 2016

Vedtaget kontingentsatser 2016 

Hold i dag

Instagram