Budget 2023 til GF.pdfIndkaldelse til Generalforsamling 2023 


Tirsdag den 28. marts 2023 kl 19:00  

Afholdes i Østervangsskolen lokale 31 


Dagsorden ifølge vedtægter. 

1 . Valg af dirigent 
1.1 Valg af referent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 
4. Behandling af forslag 
5. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent 
6. A. Valg af bestyrelse i henhold til § 5, 
B. Valg af 2 suppleanter for 1 år 
7. Eventuelt 


I år er følgende på valg: 


Anne Jørgensen (modtager ikke genvalg) 

Nikolaj Larsen (modtager ikke genvalg) 

Tina Friis (modtager genvalg) 

Derudover vælges 2 suppleanter   Uddrag fra vedtægter: 

  • 7.3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før, og alle forslag samt revideret regnskab og bestyrelsens forslag til budget for næste år offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen. 

Hold i dag

Instagram