Målsætninger for Vandtilvænning med forældre

Vi leger os igennem undervisning og ingen børn presses til noget de ikke kan overskue eller har lyst til. Det vigtigste på dette hold er at skabe tryghed ved vandet og at barnet får en forståelse af fremdrift og opdrift via legen.Efter en sæson på vandtilvænning med forældre rykker barnet videre til vandtilvænning uden forældre, (alternativt børn begynder, såfremt barnet er fyldt 5 år ved sæsonstart). Ellers kan barnet blive tilbudt endnu en sæson på vandtilvænning uden forældre, hvis færdighederne for oprykning ikke er til stede.

I løbet af sæsonen øves følgende uden brug af bælte, da en voksen er med i vandet til at støtte barnet.Barnet skal selvstændigt kunne komme i vandet (gerne ved hop, men ikke et krav) og selvstændigt kunne kravle op på bassinkanten igen.


Barnet skal være tryg ved at få hoved og ører under vand, f.eks. skal ørerne under vand, når der flydes på ryg. Støtte fra den voksne er tilladt.


Barnet skal selvstændigt kunne sætte af fra bassinvæggen (raket), glide ud i en streamline til den voksne og herefter fortsætte med crawlben med støtte fra den voksne.Der tages hensyn til barnets alder og udviklingstrin, men barnet skal have en forståelse for glid og fremdrift. Brug af svømmeplade er tilladt.


Barnet skal kunne puste bobler med munden i vandoverfladen og kunne sprøjte vand ud af munden (som minimum kunne tømme munden for vand)


Barnet skal have en forståelse for balance, f.eks. kunne sidde overskrævs på en aquaorm og "cykle en tur” samt kunne lave crawlben med aquaormen under brystet.Uden støtte fra den voksne.Barnet skal kunne svømme nogenlunde korrekte crawl- og rygcrawlbenspark, evt. med støtte fra den voksne. Anvend gerne svømmeplade.


Barnet skal kunne svømme crawlarme (strakte "møllearme") og have en forståelse for vejrtrækning til siden.


Med støtte fra den voksne skal barnet kunne svømme crawl (ikke perfekt) fra kant til kant, dvs. 12 m, uden berøring af bassinbund, bassinkant og banetov.


Barnet skal kunne modtage en besked fra en instruktør/hjælpeinstruktør. Mor eller far er således ikke underviser, men derimod barnets tryghedsbøje og hjælper i vand.

NB! HUSK, at barnet kan tilegne sig yderligere færdigheder i løbet af sommerferien.

 

Instruktøren vil så vidt muligt tage kontakt til forældre for at informere om oprykning eller ej. Det kan dog være svært at få fat i alle, derfor er forældrene meget velkomne til at kontakte instruktøren/hjælpeinstruktøren i slutningen af sæsonen for at høre nærmere omkring oprykning, og hvilke færdigheder barnet evt. mangler.

 

Målsætninger for Vandtilvænning uden forældre

Undervisningen er præget af leg via storytelling. Efter en sæson på vandtilvænning uden forældre rykker barnet videre til børn begynder. Alt undervisning foregår på den lave ende, dog dybt nok til at nogel børn ikke kan bunde. Vi anvender derfor små stepbænke i vandet, som fungerer som platforme for børnene. Vi bruger aquaorme som hjælpemiddel.

I løbet af indeværende sæson øves følgende, hvor brug af Aquaorm er tilladt, men det forventes, at denne kan undværes i løbet af sæsonen:.Senest påske året efter sæsonstart for at kunne rykke videre til næste niveau.


Svømmeren skal kunne hoppe/springe på benene i vandet på flere måder (gerne maveplasker og bombe) og få hovedet med under vand. Herefter kunne fortsætte i fremdrift.


Svømmeren skal kunne flyde selvstændigt på ryggen i flere sek., vende til mave og flyde igem  med ansigtet i vandet. Svømmeren skal kunne ligge nogenlunde vandret.


Svømmeren skal kunne puste bobler ud af mund og næse under vandet.


Svømmeren skal kunne orientere sig under vandet med og uden svømmebriller.


Svømmeren skal kunne dykke med hovedet ca. 50 cm under vandoverfladen, evt. kunne svømme gennem en dykkebue, evt. kunne samle dykkeringe op fra bunden med hænderne.
Svømmeren skal kunne lave raketstart på hhv. mave og ryg + langt glid inden crawl/rygcrawl påbegyndes.


Svømmeren skal kunne crawle med udånding i vandet, samt have trænet crawl med korrekt vejrtrækning på hvert 3. armtag,
som minimum på hvert 2. armtag, således at rotationen tydeligt kan ses.


Svømmeren skal have kendskab til bølgebevægelsen i butterfly (primært flyben).


Svømmeren skal være undervisningsparat.

NB! HUSK, at barnet kan tilegne sig yderligere færdigheder i løbet af sommerferien.

Instruktøren vil så vidt muligt tage kontakt til forældre for at informere om oprykning eller ej. Det kan dog være svært at få fat i alle, derfor er forældrene meget velkomne til at kontakte instruktøren/hjælpeinstruktøren i slutningen af sæsonen for at høre nærmere omkring oprykning, og hvilke færdigheder barnet evt. mangler. 

Målsætninger for børn begynder

Vi leger fortsat og skaber opmærksomhed for stilarten crawl og rygcrawl.  Efter en sæson på Børn begynder rykker svømmeren videre til børn letøvede, såfremt barnet er fyldt 6 år ved sæsonstart. Ellers bliver svømmeren tilbudt endnu en sæson på børn begynder, lige så hvis færdighederne for oprykning ikke er til stede.

I løbet af indeværende sæson øves følgende, som skal være til stede for oprykning:


Komme til og fra redskaber i vand


Springe i vandet på forskellige måder


Puste ud under vandet liggende på maven, og mens man dykker


Svømmeren kan orientere sig under vand med og uden briller


Flyde på mave og ryg i min. 10 sek.


Glide igennem vandet på ryg og mave (streamline)


Svømmeren skal kunne svømme fra kant til kant (12 m) crawl og/eller rygcrawl uden hjælpemidler og redskaber, og uden berøring af bassinbund, bassinvæg eller banetov.


Rotation om længdeaksen ved brug af arme og ben


Kan komme fra stående til rygliggende og tilbage


Kan lave bølgebevægelser (fly bevægelse)

NB! HUSK, at svømmeren kan tilegne sig yderligere færdigheder i løbet af sommerferien.

Instruktøren vil så vidt muligt tage kontakt til forældre sidst på sæsonen for at informere om oprykning eller ej. Det kan dog være svært at få fat i alle, derfor er forældrene meget velkomne til at kontakte instruktøren/hjælpeinstruktøren i slutningen af sæsonen for at høre nærmere omkring oprykning, og hvilke færdigheder svømmeren evt. mangler. 

Målsætninger for børn letøvede

Efter en sæson på bøen letøvede rykker svømmeren videre til børn øvede. 

I løbet af indeværende sæson øves følgende, som skal være til stede for oprykning:


2 baner crawl, med eller uden pause. Det vigtigste er at barnet skaber fremdrift.


2 baner  rygcrawl med evne til at orientere sig på ryggen.


Springe på hovedet fra bassinkant, lave kolbøtter, hente ringe fra bunde
Holde vejret under vand + puste ud under vandet, mens arme og ben bruges


Er i gang med at øve Vejrtrækning på hver 3. armtag i crawl


Kan orientere sig i vandet efter kolbøtte og retningsskift


Kan svømme fly ben


Introduceret til bryst, dog på et minimalt plan, da det er den sværeste stilart at lære


Kant til kant med skod bevægelser (12 m )


Svømmeren kan skifte fra svømning til dyk ned til 2 meters dybde


Svømmeren kan lave hurtige retningsskift i vandet


Dykke under vandet

NB! HUSK, at svømmeren kan tilegne sig yderligere færdigheder i løbet af sommerferien.

Instruktøren vil så vidt muligt tage kontakt til forældre for at informere om oprykning eller ej. Det kan dog være svært at få fat i alle, derfor er forældrene meget velkomne til at kontakte instruktøren/hjælpeinstruktøren i slutningen af sæsonen for at høre nærmere omkring oprykning, og hvilke færdigheder svømmeren evt. mangler. 

Målsætninger for børn øvede/øvede+

Vi leger og bruger redskaber i undervisningen. Vi har således sjældent almindelig banesvømning før barnet når øvet midt i sæsonEfter en sæson på Børn øvede/øvede+ rykker svømmeren videre til ungdomsholdet.

I løbet af indeværende sæson øves følgende, som skal være til stede for oprykning:


100 m crawl med korrekt vejrtrækning på hver 3. armtag


100 m korrekt rygcrawl


Kan lave startspring, eller forsøger på dette i dyb ende


Kan lave crawl- og rygcrawlvendinger 7 her menes at det er muligt at lave kolbøttevending og orientere sig bagefter.


Kan orientere sig i vandet efter kolbøtte og retningsskift


Kan svømme fly ben


Dykke og bevæge sig på 2 m dybde


Kant til kant med skod bevægelser


Svømmeren kan skifte fra svømning til dyk ned til 2 meters dybde


Svømmeren kan lave hurtige retningsskift i vandetNB! HUSK, at svømmeren kan tilegne sig yderligere færdigheder i løbet af sommerferien.

Instruktøren vil så vidt muligt tage kontakt til forældre for at informere om oprykning eller ej. Det kan dog være svært at få fat i alle, derfor er forældrene meget velkomne til at kontakte instruktøren/hjælpeinstruktøren i slutningen af sæsonen for at høre nærmere omkring oprykning, og hvilke færdigheder svømmeren evt. mangler. 

Målsætninger for ungdomsholdet

I løbet af indeværende sæson øves følgende, som skal være til stede for oprykning: Vi har fokus på fællesskabet på ungdomsholdet. Vi ved fra erfaringer at børn i teenageårene desværre falder fra til svømning med mindre de fortsøtter som konkurrencebørn. Vi har en intention om at kunne skabe et miljø for børn / teenagere som stadig elsker at boltre sig i det våde element men ikke har de kompetencer der skal til for at være K. svømmer.  


Lave startspring


Lave en salto fra kant


Springe i vandet, mens der drejes om sig selv


Lave vendinger til de forskellige stilarter + glid efterfølgende


Dykke i længere tid


Korrekt vejrtrækning i crawl


Korrekt vejrtrækning i bryst


Korrekt rolig vejrtrækning i rygcrawl


Svømmeren kan svømme igennem bølger og strøm fra andre deltagere


Svømme bryst


Introduceret til butterfly


Svømme crawl med korrekt teknik


Svømme rygcrawl med korrekt teknik


Introduceret til livredning (ingen livreddende førstehjælp), undervandssvømning, dykning, bjærgemetoder og ophalingsteknik


Svømme 300 m uden pause med 100 m på ryggen som minimum


Dykke ned til 2-3,8 m

NB! HUSK, at svømmeren kan tilegne sig yderligere færdigheder i løbet af sommerferien.

Instruktøren vil så vidt muligt tage kontakt til forældre for at informere om oprykning eller ej. Det kan dog være svært at få fat i alle, derfor er forældrene meget velkomne til at kontakte instruktøren/hjælpeinstruktøren i slutningen af sæsonen for at høre nærmere omkring oprykning, og hvilke færdigheder svømmeren evt. mangler.

Hold i dag

Instagram