Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Tirsdag den 29. marts 2022 kl 19:00

Afholdes i kælderen på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde

Dagsorden ifølge vedtægter.

1 . Valg af dirigent
1.1 Valg af referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af forslag
5. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent
6. A. Valg af bestyrelse i henhold til § 5,
B. Valg af 2 suppleanter for 1 år
7. Eventuelt

I år er følgende på valg:

Kristian Isaksen (modtager genvalg)

Maibrit Johansen (modtager genvalg)

Tina Friis (modtager genvalg) - denne post er kun for 1 år, da Tina er indtrådt suppleant

Derudover vælges 2 suppleanter (Steven Skyt modtager genvalg) 

Uddrag fra vedtægter:

  • 7.3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før, og alle forslag samt revideret regnskab og bestyrelsens forslag til budget for næste år offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen.

Link til Regnskab samt budget findes her: Link til regnskab/Budget

2022 Referat generalforsamling.pdf


Komplette vedtægter findes her:  Link til vedtægter

Mailadresse til indsendelse af forslag: bestyrelse@roskilde-svoemning.dk

(Indkaldelse er opslået den 07-03-22)

Hold i dag

Instagram