Indkaldelse til Generalforsamling 2021

Tirsdag den 11. maj 2021 kl 19:00

Afholdes udendørs på plænen bag Roskilde Handelsskole (ved Handelsskolens sportshal) – medbring selv stol/tæppe.

Forsamlingsregler kræver, at vi har tilmelding til årets generalforsamlingen – der til meldes via klubmodul

Sidste frist for tilmelding er dagen før.

I tilfældet der er for mange tilmeldte, i forhold til at overholde forsamlingsreglerne, kan det blive nødvendigt at udsætte endnu engang.

Dagsorden ifølge vedtægter.

1 . Valg af dirigent
1.1 Valg af referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af forslag
5. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent
6. A. Valg af bestyrelse i henhold til § 5,
B. Valg af 2 suppleanter for 1 år
7. Eventuelt

I år er følgende på valg:

Nikolaj Larsen (modtager genvalg)

Anne Jørgensen (modtager genvalg)

Anne De Maeyer Sørensen (modtager genvalg)

2 suppleanter (nuværende modtager genvalg)

Uddrag fra vedtægter:

  • 7.3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før, og alle forslag samt revideret regnskab og bestyrelsens forslag til budget for næste år offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen.

Mailadresse til indsendelse af forslag: bestyrelse@roskilde-svoemning.dk

(Indkaldelse er opslået den 19.04.2021)

Referat af generalforsamling 2021 

Hold i dag

Instagram